ชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร

แชร์บทความให้กับเพื่อนๆ  

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี  เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ

คำขวัญ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง
เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัดวังงามเรืองรอง
เมืองหลวงของประเทศไทย


ชื่อเต็ม กรุงเทพมหานคร - ภาษาไทย

กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ 


ชื่อเต็ม กรุงเทพมหานคร - ภาษาโรมัน

Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit

 
หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร
 • ตราของกรุงเทพมหานคร เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า
 • ชาวต่างชาติเรียกกรุงเทพมหานครว่า "บางกอก" มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
 • คำว่า กรุงเทพมหานคร แปลว่า "พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร"
 • ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)
 • สัตว์น้ำประจำกรุงเทพมหานคร คือ ปลากระโห้ (Catlocarpio siamensis)
 • กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก และมีการบันทึกไว้ในกินเนสส์บุ๊ก
 • กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย มิได้มีสถานะเป็นจังหวัด
 • คำขวัญกรุงเทพมหานคร เพิ่งมีคำขวัญเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 • กรุงเทพฯ มี 50 เขต (อำเภอ)
 • รหัสไปรษณีย์ของกรุงเทพฯ คือ 02
 • กรุงเทพมหานครมีรายได้หลักจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 12 ของโลก


อาณาเขตของกรุงเทพมหานคร

 • ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี
 • ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และอ่าวไทย
 • ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม