รายชื่ออุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทย

แชร์บทความให้กับเพื่อนๆ  

อุทยานแห่งชาติ หรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า “National Park” เขตสงวน เพื่อรักษาและทำการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่สภาพเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป  อุทยานแห่งชาติยังมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อุทยานแห่งชาติทางบก และอุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติของประเทศไทย มีอยู่ในทุกๆ ภาค ไม่ว่าจะเป็น ภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก รวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทย เราคนไทย จึงควรอนุรักษ์และรักษาไว้ ซึ่งธรรมชาติอันสวยงาม เพื่อให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไปในอนาคต แค่เพียงไม่ทำลายก็สามารถช่วยยืดอายุของอุทยานแห่งชาติได้ในระดับหนึ่งแล้ว
 
อุทยานแห่งชาติ ภาคเหนือ ประเทศไทย

•    อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติขุนขาน จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติผาแดง จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติแม่โถ จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติแม่วาง จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่
•    อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จ.เชียงราย
•    อุทยานแห่งชาติขุนแจ จ.เชียงราย
•    อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จ.เชียงราย
•    อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน
•    อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จ.ลำพูน
•    อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง
•    อุทยานแห่งชาติดอยจง จ.ลำปาง
•    อุทยานแห่งชาติแม่วะ จ.ลำปาง
•    อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จ.ลำปาง
•    อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จ.พะเยา
•    อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา
•    อุทยานแห่งชาติภูซาง จ.พะเยา
•    อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์
•    อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์
•    อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
•    อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน
•    อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จ.แม่ฮ่องสอน
•    อุทยานแห่งชาติแม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน
•    อุทยานแห่งชาติสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน
•    อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
•    อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย
•    อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน
•    อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน
•    อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน
•    อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จ.น่าน
•    อุทยานแห่งชาติแม่จริม จ.น่าน
•    อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จ.น่าน
•    อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จ.น่าน
•    อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ.แพร่
•    อุทยานแห่งชาติแม่ยม จ.แพร่
•    อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จ.แพร่

อุทยานแห่งชาติ ภาคกลาง ประเทศไทย

•    อุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี
•    อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี
•    อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.    กาญจนบุรี
•    อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
•    อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.    กาญจนบุรี
•    อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
•    อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี
•    อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
•    อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์
•    อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
•    อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
•    อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี
•    อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
•    อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว
•    อุทยานแห่งชาติตาพระยา จ.สระแก้ว
•    อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย จ.สระบุรี
•    อุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี

อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออก ประเทศไทย

•    อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี
•    อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
•    อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด
•    อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด
•    อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง จ.ระยอง
•    อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - เกาะเสม็ด จ.ระยอง

อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ประเทศไทย
•    อุทยานแห่งชาติภูเวียง จ.ขอนแก่น
•    อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
•    อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น
•    อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ จ.ขอนแก่น  จ.หนองบัวลำภู
•    อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ
•    อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ
•    อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ
•    อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ
•    อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม
•    อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
•    อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี
•    อุทยานแห่งชาติตาพระยา จ.    บุรีรัมย์ จ.สระแก้ว
•    อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร จ.    มุกดาหาร
•    อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จ.มุกดาหาร
•    อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย
•    อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย
•    อุทยานแห่งชาตินาแห้ว จ.เลย
•    อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ
•    อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร
•    อุทยานแห่งชาติภูผายล จ.สกลนคร
•    อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จ.สกลนคร
•    อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี
•    อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จ.อุบลราชธานี
•    อุทยานแห่งชาติภูจอง – นายอย จ.อุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติ ภาคใต้ ประเทศไทย
•    อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่
•    อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา จ.กระบี่
•    อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่
•    อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จ.กระบี่
•    อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี
•    อุทยานแห่งชาติคลองพนม จ.สุราษฎร์ธานี
•    อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี
•    อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี
•    อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จ.สุราษฎร์ธานี
•    อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จ.นครศรีธรรมราช
•    อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้ จ.นครศรีธรรมราช
•    อุทยานแห่งชาติเขานัน จ.นครศรีธรรมราช
•    อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จ.นครศรีธรรมราช
•    อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช
•    อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จ.สงขลา
•    อุทยานแห่งชาติบางลาง จ.ยะลา
•    อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง
•    อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง
•    อุทยานแห่งชาติกระบุรี จ.ระนอง
•    อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล
•    อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล
•    อุทยานแห่งชาติหาดเภตรา จ.สตูล
•    อุทยานแห่งชาติพังงา จ.พังงา
•    อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จ.พังงา
•    อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จ.พังงา
•    อุทยานแห่งชาติศรีพังงา จ.พังงา
•    อุทยานแห่งชาติสิมิลัน จ.พังงา
•    อุทยานแห่งชาติเกาะสุรินทร์ จ.พังงา
•    อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต
•    อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง
•    อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร
•    อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า จ.พัทลุง
•    อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาส