10 วัดดังทั่งกรุง อยู่ที่ไหนบ้าง

แชร์บทความให้กับเพื่อนๆ  

วัด คือสถาปัตยกรรมคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยและทั่วโลก เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของศาสาพุทธ วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรจำพรรษา 

ประเทศไทยมีวัดมากมายทั่วทุกจังหวัด แต่ละวัดก็มีความสำคัญแตกต่างกันออกไป สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำวัดที่มีชื่อเสียงของไทย ในกรุงเทพมหานคร ที่ทุกคนควรได้ไปสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต


ทำความรู้จัก 10 วัดที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย


1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ความสำคัญ
ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต
จิตรกรรมฝาผนัง ที่พระระเบียง
เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส
วัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

2. วัดราชนัดดารามวรวิหาร (วัดราชนัดดา)
ใกล้ป้อมมหากาฬ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ความสำคัญ
เป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

3. วัดราชบูรณะวรวิหาร (วัดเลียบ)
ตั้งอยู่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ความสำคัญ
เป็นวัดหนึ่งในสามของไทย (วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐ์) ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณว่า จะต้องมีวัด 3 วัดในราชธานี หรือในเมืองหลวง

4. วัดสุทัศน์เทพวรารามวรวิหาร ( วัดพระโต วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้า)
146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ความสำคัญ
เป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต)
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
มีพระประทาน 3 องค์ คือ "พระศรีศากยมุนี" "พระพุทธตรีโลกเชษฐ์" และ "พระพุทธเสรฏฐมุนี"
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย


5. วัดโสมนัสราชวรวิหาร (วัดโสมนัสวิหาร)
646 ถ.กรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100

ความสำคัญ
ภายในอุโบสถและพระวิหารมีภาพจิตกรรมฝาผนังอันงดงาม
ภายในวัดมีเจดีย์ 2 องค์ องค์ใหญ่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์องค์เล็ก (เจดีย์มอญ) มีลักษณะสวยงามเช่นเดียวกับปรินิพพานสถูปในประเทศอินเดีย
รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างพระราชอุทิศ สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
6. วัดอรุณราชวรารามงคลาราม (วัดแจ้ง หรือวัดอรุณฯ)
34 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ความสำคัญ
เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธาน
สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศไทย
วัดประจำรัชกาล ในรัชกาลที่ 2


7. วัดพระเชตุพนวิมลวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์)
2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ความสำคัญ
วัดประจำรัชกาล ใน รัชกาลที่ 1
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
มีพระนอนที่งดงามที่สุด
ยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2551
ยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์จำนวน 1,440 ชิ้น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 เป็นมรดกความทรงจำโลก ในทะเบียนนานาชาติ
เป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์

8. วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)
2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ความสำคัญ
เป็นที่ประดิษฐานพระศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย
มีผู้นิยมกราบไหว้บูชา และขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรัก และ เรื่องการขอบุตร
ในช่วงวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 รวม 9 วัน 9 คืนนั้น เป็นเป็นช่วงเวลาของเทศกาลดูเซร่า หรือนวราตรี ของชาวฮินดู ซึ่งเป็นงานแห่พระแม่อุมา และเชื่อกันว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่พระแม่และขบวนเทพจะเสด็จมายังโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์


9. วัดไตรมิตรวิทยาราม (วัดสามจีน)
ถนนมิตรภาพไทย-จีนและถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ความสำคัญ
พระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ พระพุทธรูปทองคำองค์นี้มีหน้าตั้งกว้าง 3.01 เมตร สูง 3.91 เมตร พระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ พระพุทธรูปทองคำองค์นี้มีหน้าตั้งกว้าง 3.01 เมตร สูง 3.91 เมตร
ชั้น 2 มีนิทรรศการศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช
ชั้น 3 มีนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร


10. วัดเทพธิดาราม
70 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ความสำคัญ
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

พระปรางค์ทิศทั้งสี่ เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 บุษบกที่รองรับพระประธานที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามและที่ผนังพระอุโบสถมีภาพเขียนเป็นรูปพุ่มข้าวบิณฑ์
เคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่กวีเอกแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2383 - 2385 เมื่อคราวบวชเป็นพระภิกษุ

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาโรงแรมที่พัก

โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร

ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ และแหล่งช้อปปิ้ง ที่อนันตรากรุงเทพฯสาทร Hotel ยังมีสถานที่...

อ่านต่อ

โรงแรมหรรษา กรุงเทพ

โรงแรมหรรษา กรุงเทพ ถูกออกแบบมาสไตล์บูติคสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่...

อ่านต่อ

เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม

เอ็มโพเรียมสวีทชาเทรียม นำเสนอความหรูหราสง่างามที่อยู่อาศัยและความสะดวกสบายที่เหนือชั้นท่า...

อ่านต่อ

คอนวีเนียน รีสอร์ท

คอนวีเนียนรีสอร์ท เป็นสถานที่ให้บริการที่ทันสมัยสี่ชั้น (สร้างขึ้นในปี 2006) กับห้องนอนหกส...

อ่านต่อ