พระธาตุประจำปีเกิด

แชร์บทความให้กับเพื่อนๆ  

เมืองไทย เมืองพุทธ เรามีวัดวาอารามมากมาย หลายๆ วัดก็มีพระธาตุ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งบรรจุพระบรมธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การได้มากราบสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต ก็ถือเป็นสิริมงคลของชีวิตอันสูงสุดอย่างหนึ่ง บทความนี้จะมาแนะนำพระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร บางแห่งอาจไม่ได้อยู่ในประเทศไทย

ปีชวด (หนู)
พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุศรีจอมทอง
ที่ตั้ง ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร

ความสำคัญ เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุ ส่วนที่เป็น พระเศียรเบื้องขวาของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปีฉลู (วัว)
พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุลำปางหลวง
ที่ตั้ง เขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร

ความสำคัญ เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และชาวพุทธทั่วไป


ปีขาล (เสือ)
พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุช่อแฮ

ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ความสำคัญ เป็นเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ปีเถาะ (กระต่าย)
พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุแช่แห้ง
ที่ตั้ง หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร

ความสำคัญ มีลักษณะของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุเจดีย์ วิหารหลวง วิหารพระนอน และบันไดนา


ปีมะโรง (งูใหญ่)
พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ที่ตั้ง บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ความสำคัญ เป็นประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้าน


ปีมะเส็ง (งูเล็ก)
พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา (เจดีย์เจ็ดยอด)

ที่ตั้ง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ความสำคัญ พระอารามหลวง เป็นวัดที่มีความสำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่ล้ำค่า จนเรียกได้ว่า มีครบทุกประการ ทั้ง มีสถานะธรรม สถานะวัตถุ สถานะบุคคล และสถานะพิธี ที่บรรพชนได้กระทำและปลูกสร้างไว้แต่โบราณกาล


ปีมะเมีย (ม้า)

พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

ที่ตั้ง ใจกลางเมืองย่างกุ้ง ทางตอนใต้ของประเทศพม่า

ความสำคัญ เป็นพระธาตุที่เคารพของคนพม่า มีความสูง ๙๙ เมตร ยอดบนสุดของพระเจดีย์ ประดับด้วยทองคำ ทำเป็นทรงกลม ตกแต่งด้วยอัญมณี ถือกันว่าเป็นเครื่องหมายแห่ง “พระนิพพาน” หรือการหลุดพ้นจากการเวียนว่าย ตายเกิด


ปีมะแม (แพะ)

พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระบรมธาตุดอยสุเทพ

ที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ความสำคัญ เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุ

 
ปีวอก (ลิง)
พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุพนม

ที่ตั้ง อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม อยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมราว 52 กิโลเมตร

ความสำคัญ เป็นที่บรรจุพระอุงรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า


ปีระกา (ไก่)
พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุหริภุญชัย
ที่ตั้ง ใจกลางเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ความสำคัญ เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุ


ปีจอ (สุนัข)

พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุเจดีย์ไจทีโย และ พระธาตุเกตแก้ว
พระธาตุเจดีย์ไจทีโย ตั้งอยู่ที่เมืองไจโท (Kyaikto) อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า
พระธาตุเกตแก้ว ตั้งอยู่ที่ 96 บ้านวัดเกต ถนนเจริญ ราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ปีกุน(หมู)

พระธาตุประจำปีเกิดนักษัตร คือ พระธาตุดอยตุง
ที่ตั้ง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ความสำคัญ  เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า)