Free Joomla Templates by iPage Hosting
  • Bangkok Street Show 2015 4-6 ธันวาคม 2558 ณ สวนลุมพินี
  • มังมูน บุญข้าว จิมทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 5 ธันวา 2558 - 10 มกราคม 2559

ประเพณี จังหวัดอุดรธานี

  

ประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี

พระพุทธบาท บัวบกอุดรธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสาน ที่อยู่ห่างจากรุงเทพฯ ประมาณ 564 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 15,589 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศ มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


ต้นไม้ประจำจังหวัดคือ เต็ง

งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก

จัดขึ้นในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ณ วัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ ผู้คนจะเดินทางด้วยเท้าขึ้นไปจนถึงวัด โดยเชื่อว่าได้อานิสงส์แรง มีการทำบุญและเวียนเทียนในวันขึ้น 15 ค่ำ

งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

งานจะมีขึ้นในช่วงประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี ในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เช่น ผ้าไหม ผ้าทอลายขิด ผ้าทอมือ ผ้าหมี่ขิด นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์มังกรทองจากศาลาเจ้าปู่-ย่าด้วย

:: เส้นทางการเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี คลิก จังหวัดอุดรธานี