ภูฟ้า วารี เชียงราย เรสซิเดนซ์

แชร์บทความให้กับเพื่อนๆ  

ภูฟ้าวารี เชียงราย เรสซิเดนท์  ตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ล้อมรอบด้วยแหล่งการค้า และธุรกิจต่างๆ สะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดเชียงรายทั้งโดยรถส่วนตัว และรถประจำทาง


ภูฟ้า วารี เชียงราย เรสซิเดนซ์

888 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทร. +66 (0) 53 912 333 แฟ๊กซ์ +66 (0) 53 912 444 มือถือ +66 (0) 85 724 8844

อีเมล์ : phufawaree@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.phufawaree.com

ประเภท : Serviced Apartment       ภาค : ภาคเหนือ