โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

แชร์บทความให้กับเพื่อนๆ  

ด้วยการดูแลที่ดีและความเอาใจใส่ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด สถานที่แปลกใหม่มีเสน่ห์และบรรยากาศที่อบอุ่นที่โดดเด่นในยุคล้านนาไทย


โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

เลขที่23 ถ.ห้วยแก้ว

โทร. +66 (0) 53 222 099 แฟ๊กซ์ - มือถือ -

อีเมล์ : info@chiangmaiorchid.co.th

เว็บไซต์ : http://chiangmaiorchid.com/

ประเภท : Hotel       ภาค : ภาคเหนือ