โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

แชร์บทความให้กับเพื่อนๆ  

โรงแรมธรรมรินทร์ ธนาได้รับการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิตมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 มีพื้นที่กว้างขวางและตกแต่งอย่างดี 289 ห้องพักที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนหรือนักธุรกิจเหมือนกัน


โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

69/8 ถ.ห้วยยอด ตรังซิตี้เซนเตอร์ ตรัง 92000

โทร. +66 (0) 75 211 211 แฟ๊กซ์ +66 (0) 75 223 288 มือถือ -

อีเมล์ : admin@thumrin.co.th

เว็บไซต์ : http://thumrinthanahotel.thumrin.co.th

ประเภท : Hotel       ภาค : ภาคใต้